Copyright 2024 - Custom text here

Про забезпечення представлення науково-педагогічних працівників НаУКМА в базі даних Google Scholar

Наказ від 23.01.2018 про обов'язковість створення профілю в GS (у базі Google Scholar) для кожного штатного співробітника НаУКМА
 

Серед показників (критеріїв ) оцінки науково-педагогічного персоналу  є  h-індекс, або індекс Гірша (Хірша) - показник впливовості науковця, колективу науковців, і навіть  наукового закладу, заснований на кількості публікацій та їх цитуваннях. 

 У наукометричній базі Scopus h-індекс автоматично обраховується для кожного , хто має хоча б одну публікацію в журналах, що індексуються цією базою.  
Ці дані доступні через безкоштовний пошук авторів.  
 
У  базі Google Scholar кожен науковець може створити власний обліковий запис, додати до нього свої публікації, що наявні у базі, після чого сервіс автоматично, миттєво, обрахує h-індекс науковця. Відкриті профілі науковців з їх h-індексами у Google Scholar можна знайти, користуючись сервісом пошуку.
 
Профіль вченого у Google Академії дозволяє авторам слідкувати за бібліографічними посиланнями на власні статті. Є можливість перегляду графіків цитування у часі та інші наукометричні показники. Можна переглядати, хто цитує публікації, створювати власну бібліотеку бібліографічних посилань, експортувати бібліографічний опис статей. 
 
Крім того, Національна бібліотека України імені Вернадського НАНУ веде базу "Бібліометрика української науки"за якою можна знайти профілі дослідників, а також  h-індекс для всієї установи. 
 
Якщо викладач Вашої кафедри  не має профілю хоча б у Google Scholar , загальний індекс Могилянки є низьким, і водночас  не є репрезентативним.  Нині в цій базі вказано дані про 104 могилянців,  що становить лише  19,6 % від нпп.  
 
 
  1. Деканам факультетів та керівникам наукових центрів НаУКМА зобов’язати науково-педагогічних працівників факультетів/центрів до 01 березня 2018 року забезпечити реєстрацію та/чи редагування авторського профілю науковця в базі даних Google Scholar відповідно до інструкції (Додаток 1) із афіляцією НаУКМА (у форматі National University of Kyiv-Mohyla Academy).
  2. Науковій бібліотеці (контактна особа – заступник директора Борисова Т.О., borysovato@ukma.edu.ua) забезпечити індивідуальне консультування науково-педагогічних працівників щодо роботи зі службою Google Scholar, та проведення відповідних групових тренінгів для кожної кафедри університету.
Окрім того, в порядку денному Вченої ради 25 січня заплановано розгляд питання про рекомендацію вказання подвійної афіляції (в т.ч. НаУКМА) для зовнішніх сумісників.
 
Сподіваюсь, Ви розумієте важливість звернення та появи такого наказу. 
 
З оригіналом наказу можна ознайомитись тут.
 

ПОШУК

f t g m