Copyright 2024 - Custom text here

ПОРАДИ ДОСЛІДНИКАМ

 Як написати й опублікувати наукову статтю? 
  • Де її друкувати? 
  • Як не порушити норми авторського права чи етики наукових досліджень?  
  • Навіщо потрібно рецензування?
  • Що робити після публікації?
  • Як зберегти та поширити результати Вашого дослідження? 
  • Як обрати  журнал для кращого поширення результатів дослідження? 

   Тихонкова Ірина, Ярошенко Тетяна: "Як публікуватися в якісних журналах: путівник"

На сьогодні в Україні зареєстровано понад 2000 назв (а в світі понад 100 тис.!) наукових журналів.


Частина з українських наукових журналів входить до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». 

Проте часто науковці, і навіть редактори журналів, не звертають увагу, що «Друковане (електронне) наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років».

Не складний розрахунок показує, що видання зареєстровані до січня 2011 року вже не вважаються фаховими і повинні пройти перереєстрацію.

Окрім того, необхідно пам’ятати, що деякі видання визнані фаховими для кількох спеціальностей і дати включення за різними спеціальностями можуть бути різними.

Також існує кілька українських видань які не індексуються в даному переліку, але здобули світове визнання, на користь чого свідчить індексування в  в Web of Science та Scopus.

Тож як і якій журнал обрати для публікації?

Ми наводимо лише факти, вибір – за Вами!

 

   Ярошенко Т. О. "Цифрова підтримка наукових досліджень в сучасному університеті: основні виклики"

   Ярошенко Т. О. Цифрова підтримка наукових досліджень в сучасному університеті: основні виклики / Т. О. Ярошенко // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління : матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7 листопада 2019 р. - Київ : [УкрІНТЕІ], 2019. - С. 261-263.- Е-версія


 Тренінги 

Часто отримуємо прохання проконсультувати журнали або установи за певною темою.

Тому створено сторінку Тренінги на якій розміщено найближчі події, в яких беруть участь члени нашої команди, та список тем за якими ми готові провести захід у Вашій установі.

 


Національний Університет «Києво-Могилянська академія»

ПОШУК

f t g m