Copyright 2024 - Custom text here

Новий журнал «Empirio»

В НаУКМА з'явився новий журнал — «Empirio».

Тематичне спрямування видання:

  • актуальні проблеми функціонування політичних інститутів міжнародного, національного і регіонального рівнів;
  • сучасні глобальні тренди формування світопорядку та трансформації міжнародних відносин;
  • сутність реформ в сфері вищої освіти і науки України та проблеми зміцнення єдиного європейського простору вищої освіти (ЕHEA) та європейського наукового простору (ERA);
  • менеджмент в кризових умовах.

Практичне значення авторських статей має бути спрямоване на дослідження та рекомендації, які розкривають:
- світові, загальнонаціональні та локальні політичні процеси;
- актуальні проблеми міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій;
- проблеми розвитку місцевого самоврядування та становлення громадянської освіти в Україні;
- шляхи вдосконалення державної політики України в сфері вищої освіти, науки та інноваційної діяльності в умовах війни та повоєнного відновлення України;
- інноваційні інструменти менеджменту.

Мови: українська, англійська, польська.

Періодичність: два рази на рік

Фокус видання: Політичні інститути і процеси в умовах невизначеності. Кризовий менеджмент.

Детальніше на сайті видання: https://empirio.ukma.edu.ua/index

ПОШУК

f t g m