Copyright 2024 - Custom text here

Журнал "Наукові записки НаУКМА. Літературознавство" став фаховим

Вітаємо журнал «Наукові записки НаУКМА. Літературознавство» з включенням до категорії "Б" переліку фахових видань України! «Наукові записки НаУКМА. Літературознавство» – рецензоване наукове видання відкритого доступу, що публікує статті в галузі літературознавства.

Метою видання «Наукові записки НаУКМА. Літературознавство» є висвітлення актуальних питань і проблеми сучасного літературознавства, презентація результатів дослідницьких пошуків фундаментального чи прикладного характеру та запровадження їх у науковий обіг.

У журналі можна опублікувати такі типи матеріалів: наукові статті, огляди, рецензії, архівні матеріали з фаховими коментарями до них.

Спеціальні тематичні рамки для кожного тому не передбачаються, хоча за потреби тематичні випуски можуть також формуватися.

Рубрикація в кожному випуску динамічна, яка окреслює питання української та світової літератур, теорії літератури та компаративістики.

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157). Журнал включено в EBSCO, Dimensions, Ulrichsweb (Ulrich's periodicals directory), Open Ukrainian Citation Index та ін.

Детальніше - на сайті журналу: http://nrplit.ukma.edu.ua/

Також, раніше у 2019-2020 рр. до Переліку наукових фахових видань України увійшли такі видання НаУКМА:

категорія "А":

категорія "Б":

ПОШУК

f t g m