Copyright 2024 - Custom text here

Ярошенко Тетяна Олександрівна: вибрані публікації

 Монографії,  розділи монографій,  збірники:

 • Ярошенко Т. О. Цифрова гуманітаристика: нова галузь знань чи "молоде вино в старих міхах"? (До питання концепції, методології, історії, основних центрів і проектів, дискусій довкола). Розділ 6. - Культура і мистецтво ХХІ століття: полілог сучасної гуманітаристики : колект. монографія / відп. ред. Л. П. Бойко. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. - С.168-208 
 • Ярошенко Т.О. (2010) Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки  - К.: Знання, 2010. — 215 с. - Електронна версія. - https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15392
 • Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища / Т. О. Ярошенко, Т. О. Якушко. – К. : Самміт-книга, 2013. –106 с. – Електронна версія (лінк на https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/bcac049a-e60a-4347-9ebc-fd4467f04dd2/content
 • Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці : з чого почати? / [уклад. : Пашкова В.С., Ярошенко Т.О.; Українська бібліотечна асоціація, Національна парламентська бібліотека України, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія". - Київ : [Самміт-книга], 2013. – 63 с. – Електронна версія – лінк на https://ula.org.ua/fileadmin/uba_documents/publications/E-book-verstka-250113_new.pdf
 • Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів : нові можливості розвитку бібліотечного середовища : програма - Київ : Самміт-книга, 2012. - 87 с. : іл., табл. + 1 CD-ROM.
 • Створення та використання електронних ресурсів в університетах України : за результатами дослідження / [упоряд. Ярошенко Т.О., Чуканова С.О. ; ред. Патрушева О.В.] ; Українська бібліотечна асоціація, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" ... [та ін.]. - Київ : [Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА], 2012. - 64 с. : схеми. – Електронна версія – лінк на https://ekmair.ukma.edu.ua/items/7f8c5b0c-8c5b-4ff3-88f6-6ae444a5d6a3
 • Ярошенко Т. О. (2017). Концепція та інфраструктура відкритості. В кн.  Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації / Чмир О. С., Кваша Т. К., Ярошенко Т. О. та ін. – Київ : УкрІНТЕІ, 2017. – Розд. 2. – С. 20–36.
 • Ярошенко Т. О. Відкритий доступ: переваги і перестороги. (2017)  В кн. Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації / Чмир О. С., Кваша Т. К., Ярошенко Т. О. та ін. – Київ : УкрІНТЕІ, 2017. – Підрозділ 2.1. – С. 20–27.
 • Ярошенко Т.О.  (2012).  Хто створив бібліотеку, той створив цілий світ / Тетяна Ярошенко // в кн. Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів : матеріали до історії Фундації, листування, грамоти, виступи та лекції лауреатів нагород Антоновичів (1998-2011) / [упоряд. : М. Романюк, Я. Сеник ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника]. - Львів ; Вашинґтон : [б.в.], 2012. - С. 25-29. Електронна версія.
 • Університетська автономія : [спеціальний випуск часопису «Дух і Літера»] (2008) / Упоряд. С. Квіт, Г. Касьянов, Т. Ярошенко, К. Сігов, Л. Фінберг ; Автор передмови В.Брюховецький ; Нац.університет «Києво-Могилянська академія» ; Центр європейських гуманітарних досліджень. - К. : Дух і Літера, Вип. 19, 2008. - 366 с. - (Сер.: Дух і Літера) 
 • Той, хто відродив Могилянку : збірник до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького (2007)  / упоряд. В. Моренець, В. Панченко, Т. Ярошенко ; наук. ред. В. Моренець, В. Панченко.  - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. - 703 с. : фото. 
 • Книжковий знак Наукової бібліотеки (2002) / упоряд. Н.В. Казакова, Т.О. Ярошенко ; Нац.університет «Києво-Могилянська академія.  - К. : КМ Академія, 2002. - 80 с. : іл. – Електронна версія – лінк на https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/980

 

Наукові статті:

 • Ярошенко, Т., & Ярошенко, О. (2024). ВИМІРЮВАННЯ ВПЛИВУ НАУКИ: ЗА МЕЖІ ТРАДИЦІЙ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИЗНАЧЕННІ НАУКОВОГО ВНЕСКУ. Відкрита наука та інновації, 1(1). -http://doi.org/10.62405/osi.2024.01.02
 • YAROSHENKO, T., & IAROSHENKO, O. (2023, December). Artificial Intelligence (AI) for Research Lifecycle: Challenges and Opportunities. In University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings (No. 8, pp. 194-201). https://doi.org/10.15802/unilib/2023_294639 
 • Ярошенко Т.О., Жарінова А.Г. (2023).  Наукове цитування: історичний і теоретичний ландшафт. Наука та наукознавство. 2023. № 3 (121). С. 41—67. – https://doi.org/10.15407/sofs2023.03.041
 • Ярошенко Т., Сербін О. (2023). Цифрове кураторство: виклики та можливості для бібліотечно-інформаційної освіти. Вісник ХДАК. Вип.63. С.56-71. https://doi.org/10.31516/2410-5333.063.04
 • Жарінова, А., Ярошенко, Т. (2023). Депонування результатів інтелектуальної діяльності: виклики й можливості відкритого доступу та відкритої науки для України. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (11), 62–81. https://doi.org/10.31866/2616-7654.11.2023.282663 
 • Сербін, О., Ярошенко, Т. (2022). Інформаційно-аналітичні центри університетів та бібліотек: виклики часу. Український інформаційний простір, (2(10), 293–312. https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.270017
 • Ярошенко, Т., Сербін, О., Ярошенко, О. (2022). Відкрита наука: роль університетів та бібліотек у сучасних змінах наукової комунікації. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері5(2), 277–292. https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.2.2022.270132
 • Human Capital as a Development Factor for Cultural and Creative Industries (2021) / Yurii Horban, Tetiana Dolbenko, Tetiana Yaroshenko, Oleksandr Sokol, Nataliia Miatenko.  International Journal of Computer Science and Network Security. - 2021. - Vol. 21, No. 12. - P. 604-610. - https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.83 
 • Ярошенко, Т. (2021). Відкритий доступ, відкрита наука, відкриті дані: як це було і куди йдемо: (до 20-ліття Будапештської ініціативи Відкритого доступу). Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (8), 10–26. https://doi.org/10.31866/2616-7654.8.2021.247582
 • Ярошенко, Т., Ярошенко, О. (2021). Хто і як цитує молоді українські журнали (на прикладі двох журналів НАУКМА за даними Dimensions). Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (7), 84–99. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233303
 • Ходіння по MOOCах, або Як створювався масовий онлайн курс "Наукова комунікація в цифрову епоху"(2020)  / І. О. Тихонкова, Т. О. Ярошенко.  Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України ; голов. ред. Я. С. Яцків. - Київ, 2020. - Вип. 17. - С. 73-82. - https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.422.073 
 • Ярошенко Т., Ярошенко О. (2020)  Високоцитовані документи науковців України в базах даних цитувань: кореляція бібліометричних індикаторів.  Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, . 5, p. 108-126, jun. 2020. - https://doi.org/10.31866/2616-7654.5.2020.205734
 • Ярошенко Т. О. (2019)  Дистанційне навчання в системі вищої освіти: сучасні тенденції Інженерні та освітні технології. - 2019. - Т. 7,  № 4. - С. 8-21. -
 • Ярошенко Т., Чуканова С. (2018) . Роль цифрової гуманітаристики у модернізації сучасного бібліотекознавства.  Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2018. - Вип. 1. - https://doi.org/10.31866/2616-7654.1.2018.146186
 • Тихонкова І. , Ярошенко Т. (2016).  Проект «Українські наукові журнали» : мета, завдання, результати.  Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2016. – № 13. – С. 40-46.
 • Назаровець С., Ярошенко Т. (2015).  «Могилянський протокол»: рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань . Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2015. – № 11. – С. 56-59.
 • Ярошенко Т., Борисова Т. (2015) Наукова комунікація в цифрову епоху: з точки зору дослідників, видавців, бібліотекарів.  Вісник Книжкової палати України. - 2015. - № 4. - С. 44-49. - Електронна версія.
 • Ярошенко Т. О. , Сербін О. (2015). Аспекти реформування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти.  Вісник Книжкової палати України. – 2015. – № 2. – С. 12-15. - Електронна версія.
 • Yaroshenko T. (2015) Libraries and catalogues in Ukraine - the way to understand the past and build the future [Electronic resource] / Tetyana Yaroshenko and Iryna Bankovska // Cataloging & Classification Quarterly. - 2015. - Vol. 53, Issue 3-4 : Special Issue : Reshaping the Library Catalog : Selected Papers from the International Conference FSR2014 (Rome, February 27-28, 2014). - P. 430-452.- Електронна версія.
 • Ярошенко Т. О., Чуканова С.О.  (2013).  Використання електронних ресурсів Наукової бібліотеки НаУКМА студентами факультету гуманітарних наук за період 2008-2012 рр.  Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 15-21.
 • Ярошенко Т. О. , Чуканова С.О. (2013). Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз даних EBSCO в НаУКМА).  Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. Електронна версія.
 • Ярошенко Т. (2011).   Відкритий доступ - шлях до присутності України у світовій науковій .  Вища школа. - 2011. - № 3. - С. 47-51. Електронна версія.
 • Ярошенко Т.О. (2011).  Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років.  Бібліотечний вісник. - 2011. - № 5. - С. 3-10. Електронна версія
 • Ярошенко Т. О. (2011) Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу. Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 17-22. - Електронна версія.
 • Ярошенко Т. О. (2011) До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені -- відтепер у Могилянській книгозбірні.  Вісник Книжкової палати України. - 2011. - № 1. - С. 25-28. - Електронна версія.
 • Ярошенко Т. (2010) Більше не таємно: розсекречені документи з фондів архіву СБУ - у вільному доступі через бібліотеку Могилянки .  Вісник Книжкової палати України. - 2010. - № 7. - С. 35-37. -  Електронна версія.
 • Ярошенко Т. Світова цифрова бібліотека: будуємо глобальне партнерство. Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 5-9.
 • Yaroshenko, Tetiana Oleksandrivna (2010) , E-LibUkr portal : Case study of Shibboleth and EZProxy in Ukraine [Електронний ресурс] / Yaroshenko Tetiana // EIFL : knowledge without boundaries : [web-site]. - Електронні дані. - 2010. -  Режим доступу: Інтернет. -  Назва з екрана (переглянуто 04.09.2014). - Електронна версія.
 • Ярошенко Т. (2009) Знімаючи рожеві окуляри: LIBER про нові зміни та можливості для академічних бібліотек Європи / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. - 2009. - № 4. - С. 22-24.
 • Ярошенко Т. (2009).  Про CrossRef, DOI, OpenURL та інші інновації в епоху електронних журналів: що, чому, як, навіщо? Бібліотечний форум України. - 2009. - № 1. - С. 26-29.
 • Ярошенко Т.  (2009) Університетські бібліотеки України підтримують Ініціативу відкритого доступу до наукової інформації / Тетяна Ярошенко. Вища школа. - 2009. - № 7. - С. 64-75.
 • Ярошенко Т. (2009) Бібліотеки України за відкритий доступ до знань! Бібліотечний форум України. - 2009.  - № 3. - С. 44-47.
 • Ярошенко Т. (2009) Электронная библиотека: центры знаний в университетах Украины / Т. А. Ярошенко // Вестник библиотечной ассамблеи Евразии. - 2009. - № 2. - С. 65-68.
 • Ярошенко Т. (2009) Проект "Електронна бібліотека : центри знань в університетах України" - інновації через співробітництво.  Бібліотечний вісник. - 2009.  - № 3. - С. 3-5.
 • Ярошенко Т. (2009) Про CrossRef, DOI, OpenURL та інші інновації в епоху електронних журналів: що, чому, як, навіщо? Бібліотечний форум України. - 2009. - № 1. - С. 26-29.
 • Ярошенко Т. (2009)  Європейська цифрова бібліотека . Бібліотечна планета. - 2009.  - № 1. - С. 41.
 • Ярошенко Т. (2009).  Книжки Зиновія Антонюка : усвідомлення себе як українця .  Вісник Книжкової палати України. - 2009.  - № 1. - С. 17.
 • Ярошенко Т. (2008). Організація  та управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці.  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 3. - С. 13-21.
 • Колекція В'ячеслава Брюховецького в Могилянській бібліотеці (2008) / Тетяна Ярошенко, Тетяна Патрушева.  Вісник Книжкової палати. - 2008.  - № 11. - С. 17-20.
 • Ярошенко Т. (2008). Бібліотека - серце університету. Синергія поступу в Суспільстві Знань // Дух і літера. Спец. вип.: Університетська автономія - 2008. - № 19. -С.70-79.
 • Ярошенко Т. (2007). Вільний доступ до інформації : нова модель наукової комунікації в інформаційному суспільстві.  Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". - Миколаїв : [Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили], 2007.  - Т. 68, вип. 55. - С. 226-234.
 • Ярошенко Т. (2007). E-LIS - відкритий міжнародний електронний архів у галузі бібліотечної справи. Бібліотечний форум України. - 2007. - № 1. - С. 6-10.
 • Ярошенко Т. (2007). Електронні ресурси в бібліотеках : новини з конференцій 2006 року. Бібл. планета. - 2007. - № 1. - С. 24-26.
 • Ярошенко Т. (2006). Бібліотечні консорціуми: перспективи розвитку. Бібл. форум України. – 2006. – № 4 (14). – С. 7-11.
 • Ярошенко Т. (2006). Університетська бібліотека в інформаційному суспільстві.  Бібліотечний Форум України. - 2006. - № 2(12). - С.34-38.
 • Ярошенко Т. (2006). Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі. Вісник книжкової палати України. - 2006. - № 5. - С. 29-32.
 • Ярошенко Т. (2006). Наукові комунікації ХХI століття: електронні ресурси для науки та освіти України. Бібліотечний вісник. – 2006. – № 5. – С.17-22.
 • Ярошенко Т. (2006). Наукові комунікації XXI століття : електронні ресурси для науки та освіти України.  Наукові праці Національного університету "Києво-Могилянська академія". Миколаївська філія. -  Миколаїв : Видавництво МФ НаУКМА, 2006. - Т. 52, вип. 39. - С. 148-154.
 • Ярошенко Т. (2006).  Наукова інформація у відкритому доступі: нові моделі комунікації в інформаційному суспільстві.  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2006. - № 4. - С. 80-87.
 • Ярошенко Т. (2006). Світова Цифрова Бібліотека - мрії чи реальність? Бібліотечний Форум України - 2006 - №1 (11) - С. 51-52.
 • Ярошенко Т. (2005). Електронні журнали: можливості ХХІ століття для науки та освіти України // Покликання університету: Зб. наук. пр. – К.: РІА "ЯНКО"; "ВЕСЕЛКА", 2005. – С.168-175.
 • Ярошенко Т. (2005). Управління колекціями електронних журналів: нова роль бібліотек у створенні інформаційного освітньо-наукового простору України. Бібліотечна планета. -2005. - №4 - С.14-18.
 • Ярошенко Т. (2005).  Еволюція журналу як засобу наукової комунікації: від друкованих видань до оригінальних електронних журналів.  Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 10. - С. 29-34 ; № 11. - С. 28-33.
 • Ярошенко, Т. (2004). Електронні журнали: можливості XXI століття для науки та освіти України.  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2004. - № 2. - С. 70-75.
 • Ярошенко Т. (2004).  Електронні журнали: нові можливості для бібліотек України.  Культура народов Причерноморья. - 2004. - Т. 2., № 48. - С. 156-164.
 • Ярошенко Т. Електронні журнали: нові можливості для бібліотек України (2004).  Бібліотечний форум України.- 2004. –№ 2 –С.15–18.
 • Ярошенко Т. (2004). Колекції діячів української діаспори у фондах Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конф. – К., 2004.– С. 4-25.
 • Ярошенко Т. (2003). Новітні інформаційні технології для науки та освіти: досвід роботи наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія”.  Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - 2003. – № 40. - C. 70-76.
 • Як забезпечити науково-технічною інформацією сучасний університет? (2003) / Васильєв, О. Сегін О., Ярошенко Т.  Вища освіта. – 2003. – № 1. – С. 51-61.
 • Ярошенко Т. (2003). Бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Енциклопедія Cучасної України / НАН України; НТШ; Координ. Бюро Енциклопедії Сучасної України.–Т.2: Б-Біо.–К., 2003.–С.695-696.
 • Ярошенко Т. Наукова бібліотека НаУКМА: перші десять років // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. – Т. 20: Спеціальний випуск: У 2-х ч. – Ч. 1. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2002. – С. 63–69.
 • Ярошенко Т. (2001). Бібліотечна конференція в місті Миру // Бібл. планета. – 2001. – № 3. – С. 7–8.
 • Ярошенко Т. (2001).  Електронні журнали – нові можливості в інформаційному забезпеченні науки та освіти // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. – Т. 19: Спеціальний випуск: У 2-х ч. – Ч. 1 -  К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – С. 27–31.
 • Бібліотечні колекції наукової бібліотеки Національного університету “Києво-Могилянська Академія” / Н. Казакова, Т. Ярошенко // Історія бібліотечної справи в Україні: Зб. наук. пр.-Вип.3 / М-во культури і мистецтв України. НПБ України. - К., 1999. - С.77-88.
 • Електронні журнали – бібліотекам України: Перший Всеук. Консорціум бібліотек-користувачів електронними журн. вид–ва “Spriger” / Т.О. Ярошенко, О.І. Архипська // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 12. – С. 24–27.
 • Ярошенко Т. (1999).  Зібрання під „парасолькою” британських бібліотекарів // Вісник Книжкової палати. – 1999.–№ 12.– С.6-9.
 • Ярошенко Т . (1999). Інформаційна система Національного університету “Києво-Могилянська академія”// Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. – Т. 16: Комп’ютерні науки. – К.: Стилос, 1999. – С. 4–16.
 • Бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"/ Т. Ярошенко, Т. Бугасова // Бібл.вісник. - 1995.-№6.-С.31-33.
 • Перебудова вищої бібліотечної освіти очима експертів, молодих спеціалістів, студентів (за підсумками вивчення)/Савіна З., Ярошенко Т. // Зб.наук.пр. Вип.3 / КДІК. - К., 1995. - С. 51-55.
 • Книжковий хіт-парад або що читає молода Україна // Книга і культура. - 1995. - № 1-2.
 • Проблеми вивчення читання юнацтва в Україні // Бібліотеки України - юнацтву. Вип. 6-7. - К., 1994. 
 • Читацькі запити молоді України та ступінь їх задоволення в бібліотеках України: Соціологічний інформаційний бюлетень / ДБУ для юнацтва. - К., 1993. - 28 с.
 • Про концепцію розвитку бібліотечно-інформаційного обслуговування молоді в Україні // Бібліотеки України - Юнацтву. Вип. 3. - К., 1992. - С. 14-15.
 • Психолог в юнацькій бібліотеці // Бібліотеки України. Вип. 2. - К., 1992. - С. 9-13.
 • Розвивати і захищати культурні потреби юнацтва // Бібліотеки України - юнацтву: Досвід. Проблеми. Перспективи. Інформаційний бюлетень. Вип. 1. - К., 1992. - С. 6-10. 
 • Читач і українська художня книга: Методичні рекомендації за результатами республіканського дослідження. Читацькі інтереси та попит на українську художню літературу / ДРБ ім. КПРС. - К., 1990.
 • Ярошенко Т. (1990). Що можемо? Що вміємо?  (Нотатки бібліотечного соціолога на тему "Художня книга і читач") / Вступ. Г. Сивоконя. - Слово і час. - 1990 - №7. - С. 59-61 - (Соціол.служба).

 

Рецензії. Виступи. Інтерв'ю:

 • Ярошенко Т.О. (2023) Штучний інтелект – дослідникам: заборонити не можна використовувати. Бібліотека та управління знаннями в кризовий час: Тези конференції, м.Дніпро, Україна - http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2023/paper/view/28941
 • Ярошенко, Т. (2023). 3D дані в бібліотеках, музеях, архівах: до питання цифрового кураторства. Рец. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(1), 247–250. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283995
 • Депонування в епоху відкритої науки (2023)  / Жарінова А.Г., Ярошенко Т.О.,  Жарінов С.С.  Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Шостої міжнародної наукової конференції, 18-20 травня 2023 р. /  - Київ, 2023. - C. 204-206. - URI https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25340
 • Ярошенко Т. (2023).  Наукова комунікація в цифрову епоху: основні тенденції та виклики відкритої науки - IІІ науково-практична конференція УАСО «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ СТОМАТОЛОГІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ СУЧАСНОСТІ»  (27-28 квітня 2023). (Програма і матеріали конференції на сайті: http://ade-ua.tilda.ws
 • Ярошенко Т. (2023). Штучний інтелект в бібліотеках: бути чи не бути? [рецензія на збірник «The Rise of AI: Implications and Applications of Artificial Intelligence in Academic Libraries»] Бібліотечна планета. № 100
 • Ярошенко Т. О. (2023).  Управління даними: виклики часу і потреби ринку праці. Чи готова бібліотечна освіта? (На прикладі i-Schools США) / Ярошенко Тетяна Олександрівна, Сербін Олег Олегович // Філософія культурно-мистецької освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 24 березня 2023 р. / [редкол.: Бенюк Б. М. та ін.] ; Київський національний університет культури і мистецтв [та ін.]. - Київ, 2023. - С. 219-224. - Електронна версія
 • Ярошенко Т.О., Сербін О.О. (2023) Цифрова гуманітаристика: бібліотекознавчий  аспект - Шоста Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» (18–20 травня 2023 р.) - https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25339
 • Ярошенко Т.О. "Ukrainian Libraries, museums, archives in the time of russian War against Ukraine", 27 березня 2023
 • Дистанційний науково-практичний семінар «ChatGPT: що потрібно знати науковцям, освітянам, бібліотекарям» (27.04.2023, в рамках All Digital Weeks 2023). - https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0qbObYr9Z0Dl2H2cnZq8OgmPOjW1WEbaUXnNsWxZvJ37ChLRvUxmD9OMY&v=EB_d5XHG0Wo&feature=youtu.be
 • Ярошенко Т.О. (2022).  Відкритий доступ, відкрита наука - Міжнародна конференція  ВІДКРИТА НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ 2022 (27-28 жовтня 2022, ДНТБ України, Київ) - OSICU2022  (https://conference.dntb.gov.ua/?fbclid=IwAR32iAAc3PVoxFCPWf77RVzO_gMCJTdhpSqcD7Hzic8jW0Gcqxboy0aRz98
 • Сербін О., Ярошенко Т. (2022). Університетські бібліотеки в часи війни – Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство» (10 листопада 2022, НАККіМ, Київ, Україна)
 • Ярошенко Т. О. (2019).  Цифрова підтримка наукових досліджень в сучасному університеті: основні виклики / Т. О. Ярошенко // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління : матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7 листопада 2019 р. - Київ : [УкрІНТЕІ], 2019. - С. 261-263.
 • Ярошенко Т.О. (2015).  Управління складністю в університетському середовищі: контексти прийняття рішень за Cynefin / Тетяна Ярошенко // Будуємо нову Україну : збірник конференції ( 26-27 листопада 2014 р., м. Київ). - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2015. - С. 117-120
 • Ярошенко Т. (2011).  Відкритий доступ: стан справ в Україні. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2011. - Электрон. опт. диск (CD-ROM).
 • Ярошенко Т. О. (2011).  Предметний доступ до бібліотечної колекції: дослідження нашої землячки за океаном : [рец.] .  Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 35-36. -  Рец. на кн. : Заваліна О. Рівні предметного доступу до колекції: використання та застосування метаданих : дис. ... д-ра філософії / Оксана Львівна Заваліна. - Урбана. - [Іллінойс, США], 2010. - 193 с.
 • Ярошенко Т. (2011) Проект сприяння доступові до результатів досліджень в Україні .  Свобода. – 2011. - 14 січня. – С. 18.
 • Yaroshenko T. (2011). Open Access to Knowledge in the Modern University [Electronic resource] : Ukrainian landscape : IATUL-2011, Warsaw 29th May - 2nd June : [presentation] / Yaroshenko Tetiana. - Електронна версія.
 • Ярошенко Т. (2020). Будуємо глобальне партнерство .  Слово Просвіти. - 2010.  - 5-11 серпня (ч. 31). - С. 9. 
 • Ярошенко Т. (2009). ELibUkr - електрона бібліотека : Центри знань в університетах України (перший рік впровадження проекту) .  Матеріали міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", 7-9 жовт. 2009 р., м. Львів : VI Міжнар. наук.-практ. конф. INFORMATIO-2009 : Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ ; XIII Міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ "Побудова інформаційного суспільства : ресурси і технології" / Асоціація "Інформатіо-Консорціум" ; УкрІНТЕІ ; [відп. за вип. : О. В. Пархоменко, В. В. Матусевич]. - К. : [УкрІНТЕІ], 2009. - С. 141-144. - Електронна версія.
 • Ярошенко Т. (2009). Открытый доступ к научной информации : философия, политика и практика. Проекты Открытого Доступа в Украине [Електронний ресурс] / Т.А. Ярошенко. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы Шестнадцатой Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
 • Ярошенко Т. (2009)  Проект ELibUkr : "Электронная библиотека : Центры знаний в университетах Украины" : цели, задачи, приоритеты [Електронний ресурс] / Т.А. Ярошенко // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы 16 Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
 • Ярошенко Т. (2009) Відкритий доступ до наукової інформації : роль для сучасного університету / Т.О. Ярошенко // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матерали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 травня 2009 р. /МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т ; [наук. ред. В. А. Крамарь]. - Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2009. - С. 40-49.
 • Ярошенко Т. (2009). Наука-освіта-інформація : проект "Електронна бібліотека : центри знань в університетах України" / Т.О. Ярошенко // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матерали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 травня 2009 р. /МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т ; [наук. ред. В. А. Крамарь]. - Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2009. - С. 111-117.
 • Ярошенко Т. (2008). Управління електронними ресурсами: із досвіду роботи // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2008". — М.: ГПНТБ России, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
 • Ярошенко Т. (2008). Нова Могилянська бібліотека ім.Тетяни та Омеляна Антоновичів : інтерв'ю з директором наукової бібліотеки НаУКМА Тетяною Ярошенко / розмову вела Ю. Морозюк. //  Бібліотечний форум України . - 2007 . - № 3. - С. 42-44.
 • Ярошенко Т. (2007). Із автономного книгосховища -- в навігатор інформації : інтерв'ю з директором Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяною Ярошенко / О. Мигаль. // Дзеркало тижня. - 2007.  - 2 червня (№ 21). - С. 15.
 • Ярошенко Т. (2007).  Серце Могилянки -- її наукова бібліотека / УНІАН // Свобода. - 2007. - 8 червня (№ 23). - С. 5.
 • Ярошенко Т. (2007). Нові горизонти в наукових комунікаціях: Відкритий Доступ  // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2007". — М.: ГПНТБ России, 2007. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
 • Ярошенко Т. (2007). Українці світу – для Бібліотеки Могилянки //Свобода. – 2007. – 23 лют. (№ 8). – С. 15.
 • Ярошенко Т. (2005).  Від Петра Могили до Омеляна Антоновича : бібліотека  відродженої академії // Свобода. – 2005. – 8 квіт.
 • Ярошенко Т. (2005). Від Петра Могили до Омеляна Антоновича: слово про відроджену бібліотеку знаменитого університету : Розмова з директором Наукової бібліотеки НаУКМА Т.О. Ярошенко / Розмовляв В. Бурбан // Дзеркало тижня . –2005. –23 квіт.
 • Ярошенко Т. (2005). Статус навчальної – найвідповідальніший // Урок української. – 2005. – № 5-6. – С. 44-46. 
 • Ярошенко Т. (2003). Електронна інформація для бібліотек України // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва: Матеріали 10-ї ї ювілейної міжнар. конф. Україна, Республика Крим, м.. Судак., 7–15 черв. 2003.г. -Т.3. – М.., 2003 – С.1118-1124 .
 • Ярошенко Т. (2002). Відроджена бібліотека відродженої Академії // Культура і життя.– 2002.– 20 листоп.–С.4.
 • Ярошенко Т. (2002). Книжкова колекція Петра Одарченка – в Україні // Літ. Україна.– 2002.–21 берез.–С.10.
 • Ярошенко Т. (2002). Колекція Петра Одарченка – в Україні // Укр. культура. – 2002. – № 4-5. – С. 32.
 • Серце університету: “Університет – це лише група будинків, зібраних навколо Бібліотеки. Бібліотека – це наш Університет”: Інтерв’ю з Т. Ярошенко / Записала О. Грибенко // Кн. огляд. – 2001. – № 12. – С. 61–62.
 • Ярошенко Т. (2000). Електронні журнали – проблема чи панацея // Крим – 2000: Бібліотеки та асоціації в освіті, що змінюється: Доп. VI міжнар. Конф., Україна, Республіка Крим, м.. Судак, трав. 2000 р. – Т. 1. – Судак, 2000. – С. 67–69.
 • Книжкова колекція Марти Богачевської-Хом’як у Києві / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 1998. - № 4. - С. 56.
 • Міжнародне співробітництво: соціологічне дослідження взаємозв’язків розпочатих завдяки програмі USIS / Т.Ярошенко , Дж. Шерідан ; ALA Fellows Program // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества: Материалы конф. Украина, Республика Крым , г.Судак, , 6-14 июня 1998 г.- Т.1. - М., 1998. - С. 72-73.
 • Ярошенко Т. (1998). Наукова бібліотека НаУКМА: нова роль у зв’язку з впровадженням комп’ютерних технологій // Україна: людина, суспільство, природа: Тези доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22-23 січ. 1998 р. / Відп. за вип. Ю.Л. Зуб; Упоряд. Л.І. Кострова; НаУКМА. – К., 1998. – 248 с. – С. 115–117.
 • Ярошенко Т. (1998).  Університетська бібліотека: нова роль в зв’язку з впровадженням комп’ютерних технологій // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється:нові технології та нові форми співпраці:Матеріали конф., Україна, Республіка Крим, м.. Судак, 6-14 червн.1998 р..– Т.2.- М., 1998.- С.405-407.
 • Библиотечный Web–site: шаг за шагом / Т. Ярошенко, О. Архипская // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества: Материалы конф., Украина, Крым, г. Судак, 7-15 июня 1997 г. – Т. 1. – М., 1997. – С. 502–503.
 • Ярошенко Т. (1997). Де вчилися Сковорода і Ломоносов // Хрещатик.- 1997.-15 берез. - С.11.
 • Проект автоматизации научной библиотеки Национального университета “Киево-Могилянская Академия”/ Т. Ярошенко, Л. Рудзский // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества: Материалы конф., Украина, Крым, г. Форос, 1-9 июня 1996 г. – Т. 1. – М., 1996. – С. 183–185.
 • Бібліотека Національного університету “Києво–Могилянська академія”: історія та відродження / Ярошенко Т., Бугасова Т. // “Києво–Могилянська академія в історії України”: (до 380-річчя від заснування Києво–Могилянської академії): Тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 13-15 жовт. 1995 р. / Відп. за вип.: В.К. Маньківський, З.І. Хижняк, Л.Ю. Копань; НаУКМА. – К.: Вид. дім "КМ Academia", 1995. – C. 43–45.
 • Бібліотека-обличчя Університету // Свобода.-1995.-8 берез.
 • Научная библиотека Национального университета “Киево–Могилянская академия”: проблемы становления и перспективы развития // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества: Материалы конф., Украина, Крым, г. Евпатория, 10-18 июня 1995 г. – Т. 1. – М., 1995. – С. 88.
 • Портрет книголюба замолоду // Друг читача. - 1992. - 3 черв. - С. 5.
 • Ярошенко Т. (1990). Пропаганда української художньої літератури і мови в юнацькій бібліотеці як фактор формування національної культури молоді // Теор. і практичні аспекти комплексної програми розвитку української культури: Тези доповідей. - К., 1990. - С. 77-79.
 • Ярошенко Т. (1990). До питання пропаганди народної творчості бібліотеками для юнацтва. Проблеми вивчення та пропаганда народної творчості як складової частини української національної культури // Тези доповідей респ. наук. теорет. конференції. - Рівне, 1990. - С. 224-226.
 • Ярошенко Т. (1990) . Робота бібліотек України по пропаганді національної літератури, формуванню національної самосвідомості юнацтва // Бібліотека. Книга. Читач: Тези респ. наук.-практич. конференції. - К., 1990. - С. 23-26

Детальніше: 

Тетяна Олександрівна Ярошенко, кандидатка історичних наук, доцентка

 СV | Публікації | Wikipedia | ORCID

ПОШУК

f t g m