Copyright 2023 - Custom text here

Ярошенко Тетяна Олександрівна: публікації

Книги

 

 1. Ярошенко Т.О. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища: посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервн. інформ.-бібл. освіти, Головний тренінгов. центр для бібліотекарів; Т. О. Ярошенко, Т. О. Якушко. – К. : Самміт-книга, 2013. –106 с.
  Електронна версія.
 2. Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці : з чого почати? / [уклад. : Пашкова В.С., Ярошенко Т.О. ; відп. за вип. Я.Є. Сошинська] ; Українська бібліотечна асоціація, Національна парламентська бібліотека України, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія". - Київ : [Самміт-книга], 2013. - 63, [1] с. : іл. Електронна версія.
 3. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів : нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посібник для тренерів за програмою підвищення кваліфікації / Т. Якушко, Т. Ярошенко ; Українська бібліотечна асоціація, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, Головний тренінговий центр для бібліотекарів. - Київ : Самміт-книга, 2012. - 87 с. : іл., табл. + 1 CD-ROM.
  Електронна версія.
 4. Створення та використання електронних ресурсів в університетах України : за результатами дослідження / [упоряд. Ярошенко Т.О., Чуканова С.О. ; ред. Патрушева О.В.] ; Українська бібліотечна асоціація, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" ... [та ін.]. - Київ : [Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА], 2012. - 64 с. : схеми. - Електронна версія.
 5. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Ярошенко Т. - К.: Знання, 2010. — 215 с. - Електронна версія.
 6. Комп'ютерні технології і ресурси : за професійним спрямуванням : робоча навчальна програма для студентів напряму підготовки "Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія" / укладач Ярошенко Тетяна Олександрівна ; Міністерство культури і туризму України, Київський Національний університет культури і мистецтв. - Київ : ВПЦ НаУКМА, 2009. - 25, [1] с. Електронна версія.
 7. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ–початок ХХІ ст.: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 2008. - 20 с. - укp.
  Електронна версія   
 8. Університетська автономія : [спеціальний випуск часопису «Дух і Літера»] / Упоряд. С. Квіт, Г. Касьянов, Т. Ярошенко, К. Сігов, Л. Фінберг ; Автор передмови В.Брюховецький ; Нац.університет «Києво-Могилянська академія» ; Центр європейських гуманітарних досліджень. - К. : Дух і Літера, Вип. 19, 2008. - 366 с. - (Сер.: Дух і Літера)  
 9. Той, хто відродив Могилянку : збірник до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького / упоряд. В. Моренець, В. Панченко, Т. Ярошенко ; наук. ред. В. Моренець, В. Панченко.  - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. - 703 с. : фото.  
 10. Книжковий знак Наукової бібліотеки / упоряд. Н.В. Казакова, Т.О. Ярошенко ; Нац.університет «Києво-Могилянська академія.  - К. : КМ Академія, 2002. - 80 с. : іл. 

Вебінари

 

 1. Ярошенко Т.О. "Ukrainian Libraries, museums, archives in the time of russian War against Ukraine", 27 березня 2023.
 2. Ярошенко Т.О. «Шлях електронної книги в бібліотеці» (18 жовтня 2013) – Інтернет.
 3. Ярошенко Т.О. «Механізми придбання та отримання е-книжок» (20 грудня 2013) - Інтернет.
 4. Ярошенко Т.О. «Облік та каталогізація е-книжок» (14 березня 2014) - Інтернет.
 5. Ярошенко Т.О. «Як позичають е-книжки та пристрої для їх читання користувачам бібліотек» (18 квітня 2014). 
  Інтернет.
 6. Ярошенко Т.О. "Е-книга в бібліотеці: маркетинг і реклама нової послуги" (30 травня 2014)
  Інтернет.

Статті. Виступи. Інтерв'ю

 

  1. Ярошенко Т. О. Управління даними: виклики часу і потреби ринку праці. Чи готова бібліотечна освіта? (На прикладі i-Schools США) / Ярошенко Тетяна Олександрівна, Сербін Олег Олегович // Філософія культурно-мистецької освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 24 березня 2023 р. / [редкол.: Бенюк Б. М. та ін.] ; Київський національний університет культури і мистецтв [та ін.]. - Київ, 2023. - С. 219-224. - Електронна версія
  2. Сербін, О., & Ярошенко, Т. (2022). Інформаційно-аналітичні центри університетів та бібліотек: виклики часу. Український інформаційний простір, (2(10), 293–312. https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.270017
  3. Ярошенко, Т., Сербін, О., & Ярошенко, О. (2022). Відкрита наука: роль університетів та бібліотек у сучасних змінах наукової комунікації. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері5(2), 277–292. https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.2.2022.270132
  4. Human Capital as a Development Factor for Cultural and Creative Industries / Yurii Horban, Tetiana Dolbenko, Tetiana Yaroshenko, Oleksandr Sokol, Nataliia Miatenko // International Journal of Computer Science and Network Security. - 2021. - Vol. 21, No. 12. - P. 604-610. - https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.83 
  5. Ярошенко, Т. (2021). Відкритий доступ, відкрита наука, відкриті дані: як це було і куди йдемо: (до 20-ліття Будапештської ініціативи Відкритого доступу). Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (8), 10–26. https://doi.org/10.31866/2616-7654.8.2021.247582
  6. Ярошенко, Т., & Ярошенко, О. (2021). Хто і як цитує молоді українські журнали (на прикладі двох журналів НАУКМА за даними Dimensions). Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (7), 84–99. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233303
  7. Ходіння по MOOCах, або Як створювався масовий онлайн курс "Наукова комунікація в цифрову епоху" / І. О. Тихонкова, Т. О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України ; голов. ред. Я. С. Яцків. - Київ, 2020. - Вип. 17. - С. 73-82. - https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.422.073 
  8. Ярошенко Т., Ярошенко О. Високоцитовані документи науковців України в базах даних цитувань: кореляція бібліометричних індикаторів // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, , n. 5, p. 108-126, jun. 2020. Електронна версія. Доступ за адресою.
  9. Ярошенко Т. О. Дистанційне навчання в системі вищої освіти: сучасні тенденції /  Ярошенко Т. О. // Інженерні та освітні технології. - 2019. - Т. 7,  № 4. - С. 8-21. -  doi: https: //doi.org/10.30929/2307-9770.2019.07.04.01
  10. Ярошенко Т. О. Цифрова підтримка наукових досліджень в сучасному університеті: основні виклики / Т. О. Ярошенко // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління : матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7 листопада 2019 р. - Київ : [УкрІНТЕІ], 2019. - С. 261-263.
   Електронна версія.
  11. Ярошенко Т. О.  Як публікуватися в якісних журналах  [Електронний ресурс] / Т. О. Ярошенко, І. О. Тихонкова. –  Режим  доступу: (дата звернення 08.10.2018). 
  12. Ярошенко, Тетяна Олександрівна, Роль цифрової гуманітаристики у модернізації сучасного бібліотекознавства / Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2018. - Вип. 1. - [14 с.].
  13. Ярошенко Т. О. Концепція та інфраструктура відкритості / Т. О. Ярошенко // Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації / Чмир О. С., Кваша Т. К., Ярошенко Т. О. та ін. – Київ : УкрІНТЕІ, 2017. – Розд. 2. – С. 20–36.
  14. Ярошенко Т. О. Відкритий доступ: переваги і перестороги / Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова // Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації / Чмир О. С., Кваша Т. К., Ярошенко Т. О. та ін. – Київ : УкрІНТЕІ, 2017. – Підрозділ 2.1. – С. 20–27.
  15. Тихонкова І. О. Проект «Українські наукові журнали» : мета, завдання, результати / І. О. Тихонкова, Т. О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2016. – № 13. – С. 40-46.
  16. Назаровець С. А. «Могилянський протокол»: рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань / С. А. Назаровець, Т. О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2015. – № 11. – С. 56-59.
  17. Ярошенко Т. О. Наукова комунікація в цифрову епоху: з точки зору дослідників, видавців, бібліотекарів / Тетяна Ярошенко, Тетяна Борисова // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 4. - С. 44-49.
   Електронна версія.
  18. Ярошенко Т.О. Сучасні виклики наукометрії: сильні та слабкі сторони наукометричного інструментарію оцінки науково-технічного потенціалу ВНЗ : [презентація] / Ярошенко Т.О. ; Міністерство освіти і науки України та Національна академія наук України спільно з консорціумом e-VERUM за сприяння компанії Thomson Reuters . - [Київ, 2015] . - 105 слайдів.
   Електронна версія.
  19. Ярошенко Т.О. Управління складністю в університетському середовищі: контексти прийняття рішень за Cynefin / Тетяна Ярошенко // Будуємо нову Україну : збірник конференції ( 26-27 листопада 2014 р., м. Київ). - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2015. - С. 117-120
  20. Ярошенко Т. О. Аспекти реформування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти / Ярошенко Т., Сербін О. // Вісник Книжкової палати України. – 2015. – № 2. – С. 12-15.
   Електронна версія.
  21. Yaroshenko T. Libraries and catalogues in Ukraine - the way to understand the past and build the future [Electronic resource] / Tetyana Yaroshenko and Iryna Bankovska // Cataloging & Classification Quarterly. - 2015. - Vol. 53, Issue 3-4 : Special Issue : Reshaping the Library Catalog : Selected Papers from the International Conference FSR2014 (Rome, February 27-28, 2014). - P. 430-452.
   Електронна версія.
  22. Ярошенко Т. О. Використання електронних ресурсів Наукової бібліотеки НаУКМА студентами факультету гуманітарних наук за період 2008-2012 рр / Ярошенко Т. О., Чуканова С. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 15-21.
   Електронна версія.
  23. Ярошенко Т. О. Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз даних EBSCO в НаУКМА) / Т. О. Ярошенко ; С. О. Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. Електронна версія.
  24. Ярошенко Т.О. Хто створив бібліотеку, той створив цілий світ / Тетяна Ярошенко // Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів : матеріали до історії Фундації, листування, грамоти, виступи та лекції лауреатів нагород Антоновичів (1998-2011) / [упоряд. : М. Романюк, Я. Сеник ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника]. - Львів ; Вашинґтон : [б.в.], 2012. - С. 25-29. Електронна версія.
  25. Ярошенко Т. Відкритий доступ - шлях до присутності України у світовій науковій спільноті  / Тетяна Ярошенко // Вища школа. - 2011. - № 3. - С. 47-51.
   Електронна версія.
  26. Ярошенко Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 5. - С. 3-10.
   Електронна версія
  27. Ярошенко Т. О. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 17-22.
   Електронна версія.
  28. Ярошенко Т. А. Открытый доступ [Электронный ресурс]: ситуация в Украине = Open Access: State of Affairs in Ukraine = Відкритий доступ: стан справ в Україні // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2011. - Электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. - Загл. с этикетки диска.
   Електронна версія
  29. Ярошенко Т. О. Предметний доступ до бібліотечної колекції: дослідження нашої землячки за океаном : [рец.] // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 35-36. -  Рец. на кн. : Заваліна О. Рівні предметного доступу до колекції: використання та застосування метаданих : дис. ... д-ра філософії / Оксана Львівна Заваліна. - Урбана. - [Іллінойс, США], 2010. - 193 с. 
   Електронна версія.
  30. Ярошенко Т. О. До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені -- відтепер у Могилянській книгозбірні // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 1. - С. 25-28. 
   Електронна версія.
  31. Ярошенко Т. Проект сприяння доступові до результатів досліджень в Україні // Свобода. – 2011. - 14 січня. – С. 18. Електронна версія.
  32. Yaroshenko T. O. Open Access to Knowledge in the Modern University [Electronic resource] : Ukrainian landscape : IATUL-2011, Warsaw 29th May - 2nd June : [presentation] / Yaroshenko Tetiana. - 43 slides.
   Mode of access.
   Електронна версія.
  33. Yaroshenko T. Open Access: Ukrainian Landscape [Electronic resource] // "Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnerships" :
    Proceedings 32nd Conference IATUL, Warsaw (Poland), 29th May - 2nd June  / International Association of Scientific and Technological University Libraries (IATUL) and the Warsaw University of Technology Main Library. -  Electronic data. - Warsaw (Poland), 2011. - Mode of access.  - Title from the screen.
   Електронна версія.
  34. Ярошенко Т. Більше не таємно: розсекречені документи з фондів архіву СБУ - у вільному доступі через бібліотеку Могилянки / Тетяна Ярошенко // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 7. - С. 35-37.
    Електронна версія.
  35. Будуємо глобальне партнерство / Тетяна Ярошенко. // Слово Просвіти. - 2010.  - 5-11 серпня (ч. 31). - С. 9.
  36. Ярошенко Т. Світова цифрова бібліотека: будуємо глобальне партнерство / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 5-9.
 
Електронна версія
  .
 1. Yaroshenko, Tetiana Oleksandrivna, E-LibUkr portal : Case study of Shibboleth and EZProxy in Ukraine [Електронний ресурс] / Yaroshenko Tetiana // EIFL : knowledge without boundaries : [web-site]. - Електронні дані. - 2010. -  Режим доступу: Інтернет. -  Назва з екрана (переглянуто 04.09.2014).
  Електронна версія.
 2. Ярошенко Т. Знімаючи рожеві окуляри: LIBER про нові зміни та можливості для академічних бібліотек Європи / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. - 2009. - № 4. - С. 22-24. 
  Електронна версія.
 3. ELibUkr - електрона бібліотека : Центри знань в університетах України (перший рік впровадження проекту) / Ярошенко Т.О. // Матеріали міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", 7-9 жовт. 2009 р., м. Львів : VI Міжнар. наук.-практ. конф. INFORMATIO-2009 : Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ ; XIII Міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ "Побудова інформаційного суспільства : ресурси і технології" / Асоціація "Інформатіо-Консорціум" ; УкрІНТЕІ ; [відп. за вип. : О. В. Пархоменко, В. В. Матусевич]. - К. : [УкрІНТЕІ], 2009. - С. 141-144.
  Електронна версія.
 4. Ярошенко Т.  Університетські бібліотеки України підтримують Ініціативу відкритого доступу до наукової інформації / Тетяна Ярошенко // Вища школа. - 2009. - № 7. - С. 64-75. 
  Електронна версія.
 5. Бібліотеки України за відкритий доступ до знань! // Бібліотечний форум України. - 2009.  - № 3. - С. 44-47. 
  Електронна версія.
 6. Ярошенко Т. Электронная библиотека: центры знаний в университетах Украины / Т. А. Ярошенко // Вестник библиотечной ассамблеи Евразии. - 2009. - № 2. - С. 65-68.
  Електронна версія.
 7. Проект "Електронна бібліотека : центри знань в університетах України" - інновації через співробітництво / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 2009.  - № 3. - С. 3-5.
 8. Открытый доступ к научной информации : философия, политика и практика. Проекты Открытого Доступа в Украине [Електронний ресурс] / Т.А. Ярошенко. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы Шестнадцатой Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
  Електронна версія.
 9. Проект ELibUkr : "Электронная библиотека : Центры знаний в университетах Украины" : цели, задачи, приоритеты [Електронний ресурс] / Т.А. Ярошенко // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы 16 Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
 10. Відкритий доступ до наукової інформації : роль для сучасного університету / Т.О. Ярошенко // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матерали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 травня 2009 р. /МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т ; [наук. ред. В. А. Крамарь]. - Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2009. - С. 40-49.
  Електронна версія.
 11. Наука-освіта-інформація : проект "Електронна бібліотека : центри знань в університетах України" / Т.О. Ярошенко // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матерали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 травня 2009 р. /МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т ; [наук. ред. В. А. Крамарь]. - Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2009. - С. 111-117.
  Електронна версія.
 12. Ярошенко Т. Про CrossRef, DOI, OpenURL та інші інновації в епоху електронних журналів: що, чому, як, навіщо? / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 1. - С. 26-29. 
  Електронна версія.
 13. Європейська цифрова бібліотека / підготувала Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. - 2009.  - № 1. - С. 41.
  Електронна версія.
 14. Книжки Зиновія Антонюка : усвідомлення себе як українця / Тетяна Ярошенко  // Вісник Книжкової палати. - 2009.  - № 1. - С. 17.
  Електронна версія.
 15. Електронна Бібліотека України : створення Центрів Знань в університетах України [Електронний ресурс] / Тетяна Ярошенко // Громадський простір.
 16. Ярошенко Т. Організація  та управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці  /  Т. О. Ярошенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 3. - С. 13-21.
  Електронна версія.
 17. Колекція В'ячеслава Брюховецького в Могилянській бібліотеці / Тетяна Ярошенко, Тетяна Патрушева // Вісник Книжкової палати. - 2008.  - № 11. - С. 17-20.
  Електронна версія.
 18. Управління електронними ресурсами: із досвіду роботи // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2008". — М.: ГПНТБ России, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
  Електронна версія.
 19. Семінар "Електронні ресурси для науки та освіти" // Бібліотечна планета. - 2008.  - № 1. - С. 35. Електронна версія.
 20. Авторське право у цифровому середовищі // Бібліотечна планета. - 2008.  - № 1. - С. 33. Електронна версія
 21. Авторське право у цифровому середовищі // Бібліотечний форум України. - 2008.  - № 1. - С. 36.
 22. Бібліотека - серце університету. Синергія поступу в Суспільстві Знань // Дух і літера. Спец. вип.: Університетська автономія - 2008. - № 19. -С.70-79.
  Електронна версія.
 23. Digital Windows Могилянки у світову науку : [інтерв'ю з директором Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяною Ярошенко] / А. Гіжко. // Могилянський вісник. - 2008.  - 22 січня (№ 5). - С. 2.
 24. Нова Могилянська бібліотека ім.Тетяни та Омеляна Антоновичів : інтерв'ю з директором наукової бібліотеки НаУКМА Тетяною Ярошенко / розмову вела Ю. Морозюк. //  Бібліотечний форум України . - 2007 . - № 3. - С. 42-44. 
  Електронна версія.
 25. Із автономного книгосховища -- в навігатор інформації : інтерв'ю з директором Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяною Ярошенко / О. Мигаль. // Дзеркало тижня. - 2007.  - 2 червня (№ 21). - С. 15. 
  Назва з екрану.
 26. Серце Могилянки -- її наукова бібліотека / УНІАН // Свобода. - 2007. - 8 червня (№ 23). - С. 5.
  Електронна версія.
 27. Нові горизонти в наукових комунікаціях: Відкритий Доступ  // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2007". — М.: ГПНТБ России, 2007. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
 28. Вільний доступ до інформації : нова модель наукової комунікації в інформаційному суспільстві / Т.О. Ярошенко // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". - Миколаїв : [Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили], 2007.  - Т. 68, вип. 55. - С. 226-234.
  Електронна версія.
 29. Українці світу – для Бібліотеки Могилянки //Свобода. – 2007. – 23 лют. (№ 8). – С. 15.
 30. Ярошенко Т. E-LIS - відкритий міжнародний електронний архів у галузі бібліотечної справи / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний форум України. - 2007. - № 1. - С. 6-10.
  Електронна версія.
 31. Електронні ресурси в бібліотеках : новини з конференцій 2006 року // Бібл. планета. - 2007. - № 1. - С. 24-26.
  Електронна версія.
 32. Бібліотечні консорціуми: перспективи розвитку // Бібл. форум України. – 2006. – № 4 (14). – С. 7-11.
  Електронна версія.
 33. Університетська бібліотека в інформаційному суспільстві // Бібліотечний Форум України. - 2006. - № 2(12). - С.34-38.
  Електронна версія.
 34. Ярошенко Т. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі / Тетяна Ярошенко // Вісник книжкової палати. - 2006. - № 5. - С. 29-32.
  Електронна версія.
 35. Наукові комунікації 21 століття: електронні ресурси для науки та освіти України // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2006". — М.: ГПНТБ России, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
 36. Наукові комунікації ХХI століття: електронні ресурси для науки та освіти України // Бібл. вісн. – 2006. – № 5. – С.17-22.
  Електронна версія.
 37. Наукові комунікації XXI століття : електронні ресурси для науки та освіти України / Т.О. Ярошенко  // Наукові праці Національного університету "Києво-Могилянська академія". Миколаївська філія. -  Миколаїв : Видавництво МФ НаУКМА, 2006. - Т. 52, вип. 39. - С. 148-154. Електронна версія.
 38. Наукові комунікації  21 століття: електронні ресурси для науки та освіти України (реалізація проекту INTAS) // Матеріали Першої Міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх" (29-31 травня 2006, Київ, Україна)
 39. На шляху до інформаційного суспільства: електронні ресурси для науки та освіти України // Бібліотека і книга у контексті часу: Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 трав. 2006 р., м. Київ. - К.: НПБ України, 2006. - С. 273-283.
  Електронна версія.
 40. Світова Цифрова Бібліотека - мрії чи реальність? // Бібліотечний Форум України - 2006 - №1 (11) - С. 51-52.
 41. Ярошенко Т. Наукова інформація у відкритому доступі: нові моделі комунікації в інформаційному суспільстві / Т. О. Ярошенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2006. - № 4. - С. 80-87.
  Електронна версія.
 42. Купріте Р., Сегберт-Елберт М., Бернал І. Ініціатива eIFL.net : доступ та управління електронними ресурсами, бібліотечними консорціумами в перехідних країнах та країнах, що розвиваються / Пер. Т. Ярошенко // Бібл. форум України. – 2006. – № 3. – С. 54-60. Електронна версія.
 43. Від Петра Могили до Омеляна Антоновича : бібліотека  відродженої академії // Свобода. – 2005. – 8 квіт. – С. 25. 
  Електронна версія.
 44. Від Петра Могили до Омеляна Антоновича: слово про відроджену бібліотеку знаменитого університету : Розмова з директором Наукової бібліотеки НаУКМА Т.О. Ярошенко / Розмовляв В. Бурбан // Дзеркало тижня . –2005. –23 квіт.-- С. 25.
  Електронна версія.
 45. Електронні журнали: можливості ХХІ століття для науки та освіти України // Покликання університету: Зб. наук. пр. – К.: РІА "ЯНКО"; "ВЕСЕЛКА", 2005. – С.168-175.
 46. Статус навчальної – найвідповідальніший // Урок української. – 2005. – № 5-6. – С. 44-46. Електронна версія.
 47. Управління колекціями електронних журналів: нова роль бібліотек у створенні інформаційного освітньо-наукового простору України // Бібліотечна планета. -2005. - №4 - С.14-18.
  Електронна версія.
 48. Ярошенко Т. Еволюція журналу як засобу наукової комунікації: від друкованих видань до оригінальних електронних журналів / Тетяна Ярошенко // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 10. - С. 29-34 ; № 11. - С. 28-33.
  Електронна версія.
 49. Ярошенко, Т. Електронні журнали: можливості XXI століття для науки та освіти України / Т. О. Ярошенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2004. - № 2. - С. 70-75.
  Електронна версія.
 50. Електронні журнали: нові можливості для бібліотек України // Культура народов Причерноморья. - 2004. - Т. 2., № 48. - С. 156-164.
  Електронна версія.
 51. Електронні журнали: Проект ІНТАС  // Матеріали міжнародної конференції 26-27 квіт. – Миколаїв, 2004. 
  Електронна версія.
 52. Електронні журнали: нові можливості для бібліотек України // Бібліотечний форум України.- 2004. –№ 2 –С.15–18.
  Електронна версія.
 53. Колекції діячів української діаспори у фондах Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конф. – К., 2004.– С. 4-25.
  Електронна версія.
 54. Пер.: Орава Х. Маркетінг – це ментальне ставлення єдність / Пер. Т.О. Ярошенко // Бібл. форум України. – 2004.– № 4.– С. 43–45. 
  Електронна версія.
 55. Пер.: Хілкка О. Маркетинг та послуги: нероздільна єдність / Пер. Т.О. Ярошенко // Бібл. форум України. – 2004. – № 2.– С. 51–62.
  Електронна версія.
 56. Електронна інформація для бібліотек України // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва: Матеріали 10-ї ї ювілейної міжнар. конф. Україна, Республика Крим, м.. Судак., 7–15 черв. 2003.г. -Т.3. – М.., 2003 – С.1118-1124 .
  Електронна версія.
 57. Новітні інформаційні технології для науки та освіти: досвід роботи наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія”. // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - 2003. – № 40. - C. 70-76.
 58. Як забезпечити науково-технічною інформацією сучасний університет? / Васильєв, О. Сегін О., Ярошенко Т. // Вища освіта. – 2003. – № 1. – С. 51-61.
 59. Бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Енциклопедія Cучасної України / НАН України; НТШ; Координ. Бюро Енциклопедії Сучасної України.–Т.2: Б-Біо.–К., 2003.–С.695-696.
 60. Наукова бібліотека НаУКМА: перші десять років // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. – Т. 20: Спеціальний випуск: У 2-х ч. – Ч. 1 / Загал. редкол.: В.С. Брюховецький, М.Т. Брик, В.П. Моренець, ; Упоряд.: М.Т. Брик, Н.Г. Антонюк, І.Д. Колпакова ; НаУКМА. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2002. – С. 63–69.
  Електронна версія.
 61. Відроджена бібліотека відродженої Академії // Культура і життя.– 2002.– 20 листоп.–С.4.
 62. Книжкова колекція Петра Одарченка – в Україні // Літ. Україна.– 2002.–21 берез.–С.10.
 63. Колекція Петра Одарченка – в Україні // Укр. культура. – 2002. – № 4-5. – С. 32.
 64. Бібліотечна конференція в місті Миру // Бібл. планета. – 2001. – № 3. – С. 7–8.
  Електронна версія.
 65. Електронні журнали – нові можливості в інформаційному забезпеченні науки та освіти // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. – Т. 19: Спеціальний випуск: У 2-х ч. – Ч. 1 / Редкол.: В.С. Брюховецький, М.Т. Брик, В.П. Моренець та ін.; Упоряд.: М.Т. Брик, Н.Г. Антонюк; НаУКМА. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – С. 27–31. 
  Електронна версія.
 66. Серце університету: “Університет – це лише група будинків, зібраних навколо Бібліотеки. Бібліотека – це наш Університет”: Інтерв’ю з Т. Ярошенко / Записала О. Грибенко // Кн. огляд. – 2001. – № 12. – С. 61–62.
 67. Бібліотекареві про маркетинг // Маркетинг в Україні. – 2000. – № 6. – С. 44–45. – Авт. не вказ., матеріал підгот. Т. Ярошенко.
 68. Електронні журнали – проблема чи панацея // Крим – 2000: Бібліотеки та асоціації в освіті, що змінюється: Доп. VI міжнар. Конф., Україна, Республіка Крим, м.. Судак, трав. 2000 р. – Т. 1. – Судак, 2000. – С. 67–69.
 69. Бібліотечні колекції наукової бібліотеки Національного університету “Києво-Могилянська Академія” / Н. Казакова, Т. Ярошенко // Історія бібліотечної справи в Україні: Зб. наук. пр.-Вип.3 / М-во культури і мистецтв України. НПБ України. - К., 1999. - С.77-88.
  Електронна версія.
 70. Електронні журнали – бібліотекам України: Перший Всеук. Консорціум бібліотек-користувачів електронними журн. вид–ва “Spriger” / Т.О. Ярошенко, О.І. Архипська // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 12. – С. 24–27.
  Електронна версія.
 71. Зібрання під „парасолькою” британських бібліотекарів // Вісник Книжкової палати. – 1999.–№ 12.– С.6-9.
  Електронна версія.
 72. Інформаційна система Національного університету “Києво-Могилянська академія”// Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. – Т. 16: Комп’ютерні науки / Редкол.: О. Синявський (гол.), А. Дорошенко, М. Глибовець та ін.; Упоряд.: М. Глибовець, С. Гороховський, О. Пєчкурова, О. Кирієнко; НаУКМА. – К.: Стилос, 1999. – С. 4–16.
  Електронна версія.
 73. Книжкова колекція Марти Богачевської-Хом’як у Києві / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 1998. - № 4. - С. 56.
  Електронна версія.
 74. Пер.: Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється:нові технології та нові форми співпраці:Матеріали конф., Україна, Республіка Крим, м.. Судак, 6-14 черв.1998 р. - Т.1, Т.2.- М., 1998.
 75. Пер.: Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється:нові технології та нові форми співпраці : Матеріали конф. Україна, Республіка Крим, м. Судак, 6-14 черв. 1998 р.: Програма конференції.- К., 114 с.
 76. Міжнародне співробітництво: соціологічне дослідження взаємозв’язків розпочатих завдяки програмі USIS / Т.Ярошенко , Дж. Шерідан ; ALA Fellows Program // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества: Материалы конф. Украина, Республика Крым , г.Судак, , 6-14 июня 1998 г.- Т.1. - М., 1998. - С. 72-73.
 77. Наукова бібліотека НаУКМА: нова роль у зв’язку з впровадженням комп’ютерних технологій // Україна: людина, суспільство, природа: Тези доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22-23 січ. 1998 р. / Відп. за вип. Ю.Л. Зуб; Упоряд. Л.І. Кострова; НаУКМА. – К., 1998. – 248 с. – С. 115–117.
 78. Університетська бібліотека: нова роль в зв’язку з впровадженням комп’ютерних технологій // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється:нові технології та нові форми співпраці:Матеріали конф., Україна, Республіка Крим, м.. Судак, 6-14 червн.1998 р..– Т.2.- М., 1998.- С.405-407.
 79. Библиотечный Web–site: шаг за шагом / Т. Ярошенко, О. Архипская // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества: Материалы конф., Украина, Крым, г. Судак, 7-15 июня 1997 г. – Т. 1. – М., 1997. – С. 502–503.
 80. Ред.: Бібліотечні новини / Редкол.: Т. Ярошенко та ін. – Вип. 1–16. – К., 1997.
 81. Де вчилися Сковорода і Ломоносов // Хрещатик.- 1997.-15 берез. - С.11.
 82. Проект автоматизации научной библиотеки Национального университета “Киево-Могилянская Академия”/ Т. Ярошенко, Л. Рудзский // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества: Материалы конф., Украина, Крым, г. Форос, 1-9 июня 1996 г. – Т. 1. – М., 1996. – С. 183–185.
 83. Бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"/ Т. Ярошенко, Т. Бугасова // Бібл.вісник. - 1995.-№6.-С.31-33.
  Електронна версія.
 84. Бібліотека Національного університету “Києво–Могилянська академія”: історія та відродження / Ярошенко Т., Бугасова Т. // “Києво–Могилянська академія в історії України”: (до 380-річчя від заснування Києво–Могилянської академії): Тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 13-15 жовт. 1995 р. / Відп. за вип.: В.К. Маньківський, З.І. Хижняк, Л.Ю. Копань; НаУКМА. – К.: Вид. дім "КМ Academia", 1995. – C. 43–45.
 85. Бібліотека-обличчя Університету // Свобода.-1995.-8 берез.
 86. Научная библиотека Национального университета “Киево–Могилянская академия”: проблемы становления и перспективы развития // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества: Материалы конф., Украина, Крым, г. Евпатория, 10-18 июня 1995 г. – Т. 1. – М., 1995. – С. 88.
 87. Перебудова вищої бібліотечної освіти очима експертів, молодих спеціалістів, студентів (за підсумками вивчення)/Савіна З., Ярошенко Т. // Зб.наук.пр. Вип.3 / КДІК. - К., 1995. - С. 51-55.
 88. Книжковий хіт-парад або що читає молода Україна // Книга і культура. - 1995. - № 1-2.
 89. Проблеми вивчення читання юнацтва в Україні // Бібліотеки України - юнацтву. Вип. 6-7. - К., 1994. - С. 13-16.
 90. Читацькі запити молоді України та ступінь їх задоволення в бібліотеках України: Соціологічний інформаційний бюлетень / ДБУ для юнацтва. - К., 1993. - 28 с.
 91. Про концепцію розвитку бібліотечно-інформаційного обслуговування молоді в Україні // Бібліотеки України - Юнацтву. Вип. 3. - К., 1992. - С. 14-15.
 92. Портрет книголюба замолоду // Друг читача. - 1992. - 3 черв. - С. 5.
 93. Психолог в юнацькій бібліотеці // Бібліотеки України. Вип. 2. - К., 1992. - С. 9-13.
 94. Розвивати і захищати культурні потреби юнацтва // Бібліотеки України - юнацтву: Досвід. Проблеми. Перспективи. Інформаційний бюлетень. Вип. 1. - К., 1992. - С. 6-10.
 95. Пропаганда української художньої літератури і мови в юнацькій бібліотеці як фактор формування національної культури молоді // Теор. і практичні аспекти комплексної програми розвитку української культури: Тези доповідей. - К., 1990. - С. 77-79.
 96. До питання пропаганди народної творчості бібліотеками для юнацтва. Проблеми вивчення та пропаганда народної творчості як складової частини української національної культури // Тези доповідей респ. наук. теорет. конференції. - Рівне, 1990. - С. 224-226.
 97. Робота бібліотек України по пропаганді національної літератури, формуванню національної самосвідомості юнацтва // Бібліотека. Книга. Читач: Тези респ. наук.-практич. конференції. - К., 1990. - С. 23-26.
 98. Читач і українська художня книга: Методичні рекомендації за результатами республіканського дослідження. Читацькі інтереси та попит на українську художню літературу / ДРБ ім. КПРС. - К., 1990.
 99. Що можемо? Що вміємо?  (Нотатки бібліотечного соціолога на тему "Художня книга і читач") / Вступ. Г. Сивоконя. - Слово і час. - 1990 - №7. - С. 59-61 - (Соціол.служба).
  Електронна версія.

ПОШУК

f t g m